Alarmerende artikler om det norske drikkevannet!

Alarmerende artikler om det norske drikkevannet!

De fleste av oss som bor her i Norge tror at drikkevannet vi drikker fra springen er av beste kvalitet. Det er dessverre ikke sannheten. Selv om vi i Norge har «rent» drikkevann sammenlignet med andre steder i verden, så betyr ikke det at vannet vårt nødvendigvis er fritt for plast, metaller, løsemidler, klor, bakterier, giftige avfallsstoffer m.m. Se vårt artikkelbibliotek med linker til artikler om norsk drikkevann.