Ved bruk av vanndestillator kan du på egenhånd produsere fullstendig rent vann. Du vil ha full kontroll på din egne, suverene vannkvalitet, samt at det er svært rimelig å produsere. Ditt destillerte vann vil  koste noen få kroner per liter, inkludert jevnlig vedlikehold av destillatoren.

I maskinene fra Megahome kokes vannet først opp i et kokekammer laget av rustfritt stål. Dette medfører i første rekke at samtlige virus og bakterier drepes, samt at prosessen vil etterlate 99,9% av forurensende og giftige stoffer i kokekammeret. Dampen som dannes når vannet kokes består av rene H₂O-molekyler som ledes gjennom en rustfri stålspiral. Her kjøles dampen ned slik at fullstendig rent vann dannes ved kondensering.

Maskinen har også et aktivt kullfilter som fjerner såkalte flyktige organiske forbindelser, som har et lavere fordampningspunkt enn H₂O. Vannet som drypper ut er tilnærmet 100% rent.

Det er i de fleste tilfeller sjokkerende å se hva som ligger igjen i kokekammeret når destillering av springvann er gjennomført. Lukten og synet av grumset får de fleste til å fortsette med å destillere vannet, for å unngå å få disse giftstoffene i seg. Renset vann smaker bedre og ikke minst, det gjør kroppen din godt. Bildet over viser hva som ligger igjen i kokekammeret etter destillering av ca. 25 liter vann i Drøbak.

Destillert vann anbefales å utelukkende oppbevares i glassbeholder eller annet «food-grade» materiale.