Ved bruk av vanndestillator kan du på egenhånd produsere fullstendig rent vann. Du vil ha full kontroll på din egne, suverene vannkvalitet, samt at det er svært rimelig å produsere. Ditt destillerte vann vil  koste mindre enn kr 1,50 per liter med dagens strømpriser og jevnlig vedlikehold av destillatoren.

I maskinene fra Megahome kokes vannet først opp i et kokekammer laget av rustfritt stål. Dette medfører i første rekke at samtlige virus og bakterier drepes, samt at prosessen vil etterlate 99,9% av forurensende og giftige stoffer i kokekammeret. Dampen som dannes når vannet kokes består av rene H₂O-molekyler som ledes gjennom en rustfri stålspiral. Her kjøles dampen ned slik at rent, flytende H₂O dannes ved kondensering. Maskinen har også et aktivt kullfilter som fjerner såkalte flyktige organiske forbindelser, som har et lavere fordampningspunkt enn H₂O. Vannet som drypper ut er tilnærmet 100% rent, og bør utelukkende oppbevares i glassbeholder.

Det er i de fleste tilfeller sjokkerende å se hva som ligger igjen i kokekammeret når destillering av springvann er gjennomført. Lukten og synet av grumset får de fleste til å fortsette med å destillere vannet, for å unngå å få disse giftstoffene i seg. Bildet over viser hva som ligger igjen i kokekammeret etter destillering av ca. 25 liter vann i Drøbak.