Leger og såkalte «eksperter» forteller oss at det er viktig å få i seg mineraler, da disse er livsnødvendige for kroppen. Ofte anbefales det at vi derfor må drikke mineralvann for å få i oss disse næringsstoffene. Dessverre er det svært få «eksperter» og leger som vet at mineraler forekommer i to forskjellige tilstander; organiske og uorganiske. Den ene formen er livsnødvendig, mens den andre gjør enorm skade i kroppen gjennom et helt liv.

De uorganiske mineralene kommer fra jordsmonnet. Dette er mineraler som kroppen vår ikke klarer å bryte ned. Det er denne type mineraler vi finner i vannet i springen og i mineralvann du får kjøpt i butikken. Hvis det står på flasken fra butikken at den inneholder natrium, kalsium og magnesium, er dette uorganiske mineraler. Denne typen mineraler bør absolutt ikke konsumeres , og de burde heller ikke anbefales til noen.

Vi vet jo at vi ikke skal spise jord, der de uorganiske mineralene befinner seg. Kroppen får derimot i seg nyttige organiske mineraler ved at vi spiser frukt, grønnsaker og annet. Planter er organiske skapninger og det er kun herfra vi effektivt og uten skadevirkninger tar til oss mineraler. Ikke fra springvann eller fra vann vi kjøper i butikken, da disse kun har samlet med seg uorganiske mineraler fra bakken og fra dårlige, rustne vannrør.

Organiske mineraler dannes som en følge av at planter transmuterer uorganiske mineraler fra bakken over til å bli en organisk, levende del av plantekroppen. Dette skjer via plantens fotosyntese, og noen av produktene den skaper i denne prosessen er de eneste mineralene kroppen vår kan bruke og utnytte.

Les hva leger og eksperter skriver om uorganiske mineraler i bøker og tidsskrifter her.

Når det gjelder andre typer forurensing i drikkevannet vårt har vi gjennom de siste årene lest at det forekommer en økende mengde plast og bakterier i Norges drikkevann. Plast som tilføres kroppen er kreftfremkallende og hormonforstyrrende, og vi har sett at dødsfall har forekommet som en følge av bakterien E. coli. Alt dette kan unngås hvis du begynner å destillere vannet ditt. Det smaker i tillegg helt suverent!

Sjekk vårt artikkelbibliotek fra norsk media som beskriver problemene med plast og E.coli her.