Hvis legen ber oss tilføre kroppen mer jern, går vi vel ikke ut og spiser jord og stein?

Innerst inne vet vi at den eneste fornuftige måten å få i oss nødvendige mineraler på er gjennom maten vi spiser. Og da helst fra «levende» mat fra planteriket. Med levende mener vi planter som ikke på noe tidspunkt er varme- eller kuldebehandlet, slik at de nødvendige enzymene i plantene er ødelagte. Hvis grønnsaker og frukt varmes opp til mer en 48° Celsius, eller fryses ned, vil enzymene dø. Plantens enzymer er nødvendige for at at det du spiser fordøyes fullstendig, slik at alle næringsstoffer tas opp og at maten brytes fullstendig ned.

Når det gjelder mineraler har planter en fascinerende egenskap i det vi kaller fotosyntesen. Enkelt forklart kan vi skissere denne prossesen på følgende måte; Plantene har røttene sine i jorda, hvor de U-ORGANISKE mineralene befinner seg. Vi nevner her at for å kunne kalle noe ORGANISK, så MÅ det inneholde karbon. Omdannelsen fra uorganisk til organisk mineral skaper planten således via fotosyntesen, der den bruker Solens lys, bakkens mineraler og vann, kombinert med CO2. Den kobler av C’en fra CO2 og knytter denne til mineralene den suger opp fra bakken, slik at mineralene nå blir en organisk, levende del av planten. De resterende O2 slippes ut igjen, og slik har planten i tillegg laget nytt oksygentilskudd til luften som blant andre mennesker og dyr puster.

Vi ser da at planten eksempelvis kan inneholde jern i organisk form, som er den eneste tilstanden mineraler kan ha for at kroppen vår skal kunne bruke det. Som et eksempel på en jernholdig urt som vokser i Norge, kan vi nevne brennesle. Den inneholder vesentlig mer jern enn selv spinat og broccoli, og vil hjelpe deg med å korrigere en eventuell jern-mangel. Dette er vesentlig bedre enn å kjøpe jern-tabletter, som ofte er laget av uorganisk jern, rett fra bakken. Ved inntak av slike tabletter får mange vondt i magen, og det er faktisk fordi de da har «spist stein.»

Vi anbefaler alle å destillere vannet sitt for å fjerne alle uorganiske og skadelige mineraler, samt å følge et naturlig, balansert og vitaminrikt kosthold for optimal helse.

Hvis du ikke allerede har gjort det, anbefaler vi også å lese samlingen med sitater fra leger og vitenskapsmenn som forteller om det å drikke destillert vann, samt hvilken skade uorganiske mineraler påfører kroppen.  Du finner dem på denne siden.

Les mer om fotosyntesen her: https://studieweb.no/fotosyntesen/