Går du ut og spiser jord og stein hvis legen ber deg tilføre kroppen mineraler?

De fleste forstår at dette ikke er spesielt lurt. Den fornuftige måten vi får i oss nødvendige mineraler på er heller ikke gjennom vannet vi drikker, men gjennom maten vi spiser. Og da helst fra «levende» mat fra planteriket. Med levende mener vi planter som ikke på noe tidspunkt er varme- eller kuldebehandlet, slik at de nødvendige enzymene i plantene er ødelagte. Hvis grønnsaker og frukt varmes opp til mer en 48° Celsius, eller fryses ned, vil enzymene elimineres. Matens enzymer er blant annet nødvendige for at at det du spiser fordøyes fullstendig, slik at alle næringsstoffer tas opp og at maten brytes fullstendig ned.

Når det gjelder mineraler har planter en avansert egenskap i det vi kaller fotosyntesen. Enkelt forklart kan vi skissere denne prossesen på følgende måte; Plantene har røttene sine i jorda, hvor de U-ORGANISKE mineralene befinner seg. Omdannelsen fra uorganisk til organisk mineral skaper planten via fotosyntesen, der den bruker Solens lys, bakkens mineraler, vann og CO2. Etter en kompleks prosess blir de uorganiske mineralene nå en organisk, levende del av planten. Dette er den eneste formen for mineraler kroppen vår kan bruke.

Vi ser da at planten eksempelvis kan ha omdannet jern fra bakken, og nå inneholder jern i organisk form. Vi repeterer at dette er den eneste tilstanden mineraler kan ha for at kroppen vår skal kunne bruke det. Som et eksempel på en jernholdig urt som vokser i Norge, kan vi nevne brennesle. Den inneholder vesentlig mer jern enn selv spinat og broccoli, og vil hjelpe deg med å korrigere en eventuell jern-mangel. Inntak av jernholdige urter og grønnsaker er vesentlig bedre enn å spise jern-tabletter, som ofte er laget av uorganisk jernmalm. Ved inntak av slike tabletter får mange vondt i magen, og det er jo faktisk fordi de da har «spist stein.»

Vi anbefaler derfor alle å destillere vannet sitt for å fjerne alle uorganiske og skadelige mineraler, samt å følge et naturlig, balansert og vitaminrikt kosthold for optimal helse.

Uorganiske mineraler står for enorme mengder av folks sykdommer, men ingen leger eller såkalte eksperter ser ut til å ha noen form for forståelse eller kunnskap om dette. Ta derfor skjeen i egen hånd, og ta grep om egen helse NÅ. Det er nemlig fullstendig mulig å leve uten sykdom eller legebesøk.

Hvis du ikke allerede har gjort det, anbefaler vi også å lese samlingen med sitater fra leger og vitenskapsmenn som forteller om det å drikke destillert vann, samt hvilken skade uorganiske mineraler påfører kroppen.  Du finner dem på denne siden.

Les mer om fotosyntesen her: https://studieweb.no/fotosyntesen/