Hvor rent er flaskevannet du kjøper i butikken?

Vann du kjøper i butikken og vann som kun er filtrert vil i de fleste tilfeller inneholde skadelige elementer som det er lite gunstig å tilføre kroppen. Med skadelige elementer snakker vi først og fremst om miljøgifter og uorganiske mineraler. Disse er å regne som gift for kroppen. Kroppen må derfor arbeide unødvendig hardt for å kvitte seg med disse uønskede substansene.

Over tid vil det oppstå problemer i form av sykdom hvis disse elementene ikke fjernes fra det du spiser og drikker. Kroppen ender nemlig opp med å måtte stå for håndteringen av giftstoffene du har fått i deg. Drastisk sett medfører dette potensielt til et kortere liv, ofte som en følge av hyppige perioder med sykdom.

Vet du hva slags mineraler det er i Farris?

Det står til og med på etiketten hvilke mineraler flasken inneholder. Men dette er altså mineraler fra bakken, som vi egentlig kan kalle små steiner. Vi vet alle at vi ikke bør spise stein, og hvis vi undersøker litt finner vi ut at den eneste måten å effektivt få i oss mineraler på, er ved å spise frukt og grønnsaker. Det er kun derfra vi får i oss ORGANISKE mineraler. Husk at kroppen din er en ORGANISME. Det kan her nevnes at noe så vanlig som bordsalt, NaCl, også er INORGANISK, og dermed behandles som en gift av kroppen. Vi skal skrive andre og mer dyptgående artikler rundt dette temaet og vi skal referere til en rekke leger som har uttalt seg om det som her skrives.

Sannsynligvis vil du bli overrasket over hvor mange gifter det er i flaskevann. I tillegg er det dyrt å kjøpe. Man kan jo også fundere på hvor merkelig det er at vann skal koste mer enn for eksempel bensin og melk. Velger du å destillere ditt eget vann, har du full kontroll på din egne suverene vannkvalitet, samt at det er «nesten» gratis å produsere. Egenprodusert, destillert vann vil kun koste rundt 50 øre per liter med dagens strømpriser, regnet gjennom et typisk års forbruk.

Hvis du bestemmer deg for å drikke flaskevann, sørg for at det er destillert. Men, i det lange løp vil du spare penger hvis du renser vann hjemme. «Gullstandarden» for rensing av vann er et system som destillerer vann og filtrerer det. Du kan trygt vite vite det finnes ingen klor, fluor, bakterier, virus, plantevernmidler eller bly i vannet ditt. Du får kun rent H2O.

Robert D. Willix, Jr.

Doktor, Maximum Health

Alarmerende artikler om det norske drikkevannet!

Alarmerende artikler om det norske drikkevannet!

De fleste av oss som bor her i Norge tror at drikkevannet vi drikker fra springen er av beste kvalitet. Det er dessverre ikke sannheten. Selv om vi i Norge har «rent» drikkevann sammenlignet med andre steder i verden, så betyr ikke det at vannet vårt nødvendigvis er fritt for plast, metaller, løsemidler, klor, bakterier, giftige avfallsstoffer m.m. Se vårt artikkelbibliotek med linker til artikler om norsk drikkevann.

les mer

Nyttige artikler

What Doctors say about Drinking Distilled Water…

What Doctors say about Drinking Distilled Water…

There are a lot of LIES and DECEPTION about the health of drinking distilled water, such as, it strips minerals from the body and may cause death. WHAT IS THE TRUTH? Here is what Dr. Allen Banik says…=======================================“Distilled water is the...